مهاجم تیم ملوان بندرانزلی گفت:اگر قرار باشد ملوان بزرگی کند به هیچ نهاد و شخصی نیاز ندارد جز هوادارانش. مهدی دغاغله در گفت و گو با خبرنگار اوج