موقعيت جغرافيائي بندرانزلي

موقعيت جغرافيائي بندرانزلي

با بررسي هاي زمين شناسي ، حدود 15000 سال پيش ، جزيره اي از سطح آب درياي خزر ، سربرآورد كه بعدها به نام انزلي ناميده شد و بعنوان مهمترين بندر سواحل جنوبي درياي خزر و ايران معروف گرديد . اين جزيره براثر فعل و انفعالات جوي و ساير عوامل طبيعي ، به صورت حاليه از دو قسمت انزلي و غازيان  شكل گرفت و كانالي بين اين قسمت ايجاد گرديد ، كه آب چهاررودخانه از شرق ( سوسر روگا – پيربازار روگا – راست خانه و نهنگ روگا ) و يك رودخانه  از غرب ( شنبه بازار روگا ) از طريق آن به دريا وارد ميگردد . بندرانزلي ، در منطقه جلگه اي و ساحلي  در طول جغرافيائي 49 درجه  و 28 دقيقه و عرض جغرافيائي 37 درجه و 28 دقيقه واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا منهاي 26 متر ميباشد  .

موقعيت جغرافيائي بندرانزلي

با بررسي هاي زمين شناسي ، حدود 15000 سال پيش ، جزيره اي از سطح آب درياي خزر ، سربرآورد كه بعدها به نام انزلي ناميده شد و بعنوان مهمترين بندر سواحل جنوبي درياي خزر و ايران معروف گرديد . اين جزيره براثر فعل و انفعالات جوي و ساير عوامل طبيعي ، به صورت حاليه از دو قسمت انزلي و غازيان  شكل گرفت و كانالي بين اين قسمت ايجاد گرديد ، كه آب چهاررودخانه از شرق ( سوسر روگا – پيربازار روگا – راست خانه و نهنگ روگا ) و يك رودخانه  از غرب ( شنبه بازار روگا ) از طريق آن به دريا وارد ميگردد . بندرانزلي ، در منطقه جلگه اي و ساحلي  در طول جغرافيائي 49 درجه  و 28 دقيقه و عرض جغرافيائي 37 درجه و 28 دقيقه واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا منهاي 26 متر ميباشد  .

حدود انزلي  :

   از شمال به درياي خزر- از جنوب به مرداب انزلي – از مشرق به خمام و رشت – از مغرب به منطقه طوالش  مسافت تا خمام 25 و تا رشت 41 و تا تهران 360 كيلو متر  – تا رضوانشهر 22 و تا هشتپر 72  و تا آستارا 144 كيلومتر ميباشد .

آب و هوا  :

بندرانزلي در منطقه معتدل قراردارد  . درجه حرارت آن حداكثر  مطلق 6/35 و حداقل 4/0 . متوسط  حرارت ساليانه 5/16 سانتي گراد است 0

ميزان تابش آفتاب در انزلي  :

درسال 1799 ساعت  كه خرداد  و تيـر پر آفتاب ترين ماه ميباشد .

بارندگي :

بندرانزلي از لحاظ بارندگي  ، يكي از پر باران ترين مناطق ميباشد  ، كما اينكه ميزان بارندگي درسال 1346 – 1335 شمسي 8/2379 ميلي متر و درسال 1354 شمسي 2459 ميلي متر  و درسال 1361 شمسي 2374 ميلي متر بوده است  .

روستاهاي تابعه بندرانزلي :

    از غرب  به ترتيب  1 – ما هروزه  و آبكنار  2 – تربه بر  3 – اشپيلا 4 – معاف  5 – كرگان  6 – اشتركان  7 – خميران  8 – سياه خاله سر  – 9 -شيلسر  10 – سياووزان  11 – كچل 12 – چاي بيجار  13 رودپشت  14 – كپورچال  15 – علي آباد  16 – كوچك محله  17 – سنگاچين  18 – گلوگاه  19 بشم (بشمن ) 20 و 21 – نوير و قاراوير ( جزو شهر انزلي ميباشند  ) .

و از شرق  22 – شاهور  ( شال ور)  23 – طالب آباد  24 – ليجاركي  25 – حسن رود  26 – گلشن

مساحت شهرستان انزلي

    275 كيلومتر با 130110 نفر جمعيت در سال 1369 شمسي در هركيلومتر مربع  473 نفر

مساحت شهر انزلي

  49/31 كيلو مترمربع با 104220 نفر جمعيت  در سال 1369 شمسي  3310 نفر در هر كيلومترمربع

به طوريكه  ملاحظه ميشود شهرستان انزلي يكي از متراكم ترين شهردهاي ايرانست

جمعيت  :  طبق آمار سرشماري رسمي سال 1335 شمسي

شهرستان انزلي  :  491217 نفر  ، 24678 مرد  ، 2449 زن  در 9688 خانوار

شهر انزلي  :  31349  نفر  ، 15771 مرد  ،  15578 زن  ،  6438 خانوار

سـال 1345 شمسي

 شهرستان انزلي  : 59766 نفر  ، 30218 مرد ، 29548 زن ،  11883 خانوار

سال 1355 شمسي

 شهرستان انزلي :  78640 نفر  ، 40058 مرد  ،  38583 زن ،  16459 خانوار

شهر انزلي  : 55481 نفر ،  28586 مرد  ، 26895 زن ،  11743 خانوار

سال 1365 شمسي

   شهرستان انزلي  : داراي  112077  نفر ،  56670  نفر مرد  ،  55407 نفر زن در 24597 خانوار ميباشد  كه جمعيت شهري 87028 نفر در 19398 خانوار  و بقيه در روستاها زندگي ميكنند  .

جمعيت شهرستان بندرانزلي درسال 1370 طبق آمار غير رسمي  :

149533 نفر در 33184 خانوار  – شهر انزلي  105104 نفر در 24264 خانوار

روستائي 40517 نفر در 8114 خانوار  – جمعيت سيار 3912 نفر در 806 خانوار  ميباشد .

انزلي  هم اكنون با سيل مهاجرين  روبرو ميباشد  وجمعيت آن بالاي 150000 نفر ميباشد .

بندرانزلي در مسير تاريخ

وجه تسميه انزلي  :

 از ميان تعريف هاي مختلف  كه در بارده واژه ((انزلي ))  شده  قابل قبول ترين معني ( انزل به معني لنگر )  انزلي = لنگرگاه  و ( انزل  = انشان )  ميباشد  كه كلمه انزلي  تحريف شده  ( انزان  – انشان )  به معني گذرگاه  و دروازه  است كه مي بينيم از گذشته نيز انزلي  را دروازه اروپا  و ايران مي ناميدند و در بسياري از نوشته ها هم آمده است  و واژه غازيان  را مي توان جمع بغاز  يعني تنگه  و جمع غازي  به معني جنگجويان دانست  .

قدمت انزلي  :

آنچه مسلم است  ، انزلي از نظر تاريخي قدمت زيادي ندارد و در چندين كتاب تاريخي ، نام انزليدر 540 سال پيش ، ثبت شده است .

متأسفانه روسها بندرانزلي را درسال 1805 ميلادي برابر 1184 شمسي به آتش كشيدند واحتمالاً هرگونه آثاري كه مي توانست قدمت انزلي ومردم آن را روشن نمايد ، در آتش بيداد بيگانگان سوخت وبه خاكستر تبديل گرديد .  بدون شك ، اهالي اوليه بندرانزلي را مهاجرين تشكيل داده اند كه از نواحي ساحل جنوبي مرداب انزلي  – نواحي طوالش  و مردم نواحي شرق انزلي به منظور استفاده از پايگاهي براي صيد ماهي  و يا پناهگاهي  جهت فرار از امواج خروشان درياي خزر  و مرداب  ،  به اين قطعه زمين وارد گرديدند  و شايد اولين كساني بودند كه نخستين كومه ها را برپا داشتند .

بندرانزلي از اوايل صفويه  ( زمانيكه قزوين پايتخت بوده است ) مورد توجه انگليسي ها قرار گرفته  تا بعنوان سرپلي براي عبور ابريشم گيلان كه مركز آن در رشت بوده  به روسيه باشد . همين امر باعث شد كه روس ها و حكومت مركزي ايران نيز به موقعيت بندرانزلي پي ببرند . بندرانزلي  ، به علت موقعيت خاص جغرافيائي ، بهترين پناهگاه و لنگرگاه براي كشتيهاي تجاري و نزديكترين وامن ترين راه بين ايران و اروپا ، ازطريق روسيه درمسير تجارت و محلي براي تخليه و بارگيري كالاي تجارتي و عبور مسافرين گرديد . چنانكه در زمان نادرشاه ، انزلي پايگاهي جهت بارگيري برنج و ساير مايحتاج قشون نادري كه درقفقاز مي جنگيدند بوده است

در عهد قاجاريه  ، تردد كشتيها ي بادباني  و بخاري به منظور حمل و نقل كالا خصوصاً حمل نفت كهسابقه اي 200 ساله دارد به اوج خود رسيد  و بندرانزلي به عنوان يكي از مهمترين بنادر سواحل جنوبي درياي خزر درآمد  و پس از تحويل تأسيسات بندري  وسيله شورويها  در سال 1306 خورشيدي  ، دولت ايران به تجهيز اين بندر اقدام وامروزه يكي از بنادر مجهز و مهم ايران محسوب ميگردد .  و از طريق آبراه هاي شوروي  سابق به اروپا ارتباط كشتيراني دارد .

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.