فرهنگ انزلیچی

در حالی که بعد از ورود تماشاگران ملوان با فحاشی و سنگ مورد استقبال تماشاگران رشتی مواجه شدند ولی با دعوت به آرامش جناب آقای درودگر انزلیچی ها  به احترام مدر عامل خوبمان جوابی به تماشاگران تیم حریف نداده و این امر باعث شد بازیکنان تیم داماش از انزلیچی تشکر کنند و در مقابل فرهنگ شهرمان سر احترام فرود بیاورند .

3 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.