عملکرد کميته انضباطی فوتبال در سال 91

کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تلاش کرد در سال 91 از حاشيه‌ها دوري کند. اعضاي اين کميته کمتر در رسانه‌ها حضور داشتند با اين حال منتقدان ايرادهايي به اين رکن قضايي فدراسيون گرفتند.  آنچه مي‌خوانيد گزارشي از عملکرد کميته انضباطي  فدراسيون فوتبال درسال 91 است؛

رسيدگي 15 روزه به پرونده‌ها

کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي از نکات مثبت کميته انضباطي است به طوريکه تقريبا تمامي پرونده‌ها ظرف کمتر از 15 روز مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. به جز پرونده‌هايي که نياز به استعلام‌هاي پزشکي دارد مثل پرونده در رده‌هاي پايه که در برخي موارد نياز به گرفتن MRI هست.

وصول 7ميليارد تومان بدهي

کميته انضباطي تقريبا تبديل به کميته‌اي براي وصول مطالبات بازيکنان و مربيان از باشگاه‌ها شده است. از شکايت علي دايي از پرسپوليس بگيريد تا شکايت بازيکنان و مربيان در ليگ‌هاي دسته يک و دو، رئيس و اعضاي اين کميته انضباطي هم تلاش کردند که به اين پرونده‌ها که تعدادشان هم کم نيست به سرعت رسيدگي کنند. آنطور که اسماعيل حسن‌زاده مي‌گويد 7 ميليارد تومان از مطالبات معوقه پرداخته شده است و اين گام بزرگي محسوب مي‌شود. به هر حال کميته انضباطي تبديل به کميته وصول مطالبات شده است! بيشترين گفت و گوي بازيکنان و مربيان با رسانه‌ها در مورد کميته انضباطي حول همين محور است. اگر انتقادي در گفتارشان مطرح مي‌شود بيشتر مورد دير وصول شدن مطالبات است.

* کسب کرسي بين المللي

اسماعيل حسن‌زاده رئيس کميته انضباطي به عنوان نايب رئيس کميته انضباطي غرب آسيا انتخاب شد و اين براي اولين مرتبه است که کميته انضباطي فدراسيون در عرصه بين اللمي صاحب کرسي مي‌شود. اگرچه اين کرسي منطقه‌اي است و فقط اختصاص به غرب آسيا دارد با اين حال اقدامي قابل توجه محسوب مي‌شود.

*مکانيزه شدن پرونده‌هاي انضباطي

پرونده بازيکنان در کميته انضباطي مکانيزه شده است و هر بازيکني پرونده ديجيتالي در کميته انضباطي دارد. پرونده‌اي که کليه سوابق انضباطي‌اش در آن ثبت و ضبط شده است. اين اقدام هم موثر و کارآمد است. البته به شرطي که در ثبت اطلاعات انضباطي به دقت عمل شود.

*دوري از رسانه‌ها و اطلاع‌رساني از طريق سايت فدراسيون

رئيس و اعضاي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تلاش کردند که در سال 91 کمتر در رسانه‌ها حضور داشته باشند و احکام انضباطي در مورد پرونده‌هاي مختلف را بيشتر از طريق سايت رسمي فدراسيون اعلام کنند. در گذشته کمتر چنين رويه‌اي را شاهد بوديم اما اکنون بيش از 80 درصد آراي کميته انضباطي از طريق سايت فدراسيون صادر مي‌شود.

عضويت يکي از اهالي کشتي در کميته انضباطي

يکي از انتقادهاي مطرح شده نسبت به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال حضور برخي از اعضا بيگانه با فوتبال در اين کميته است. البته اسماعيل حسن‌زاده، حسين عبداللهي و دهمياني هم با فوتبال آشنايي دارند و هم سال‌ها در ارکان قضايي فوتبال حضور داشته‌اند اما حضور فردي مثل روزبه وثوق احمدي در کميته انضباطي فوتبال باعث تعجب برخي از اهالي فوتبال است. او فردي است که سال‌ها عضو کميته انضباطي فيلا( فدراسيون بين المللي کشتي) بوده است. اسماعيل حسن‌زاده در مورد عضويت اين فرد مي‌گويد که وثوق احمدي جز افتخارات ورزش ايران است و سال‌ها نماينده تام الاختيار فيلا در خاورميانه بوده و با ورزش بيگانه نيست و با قواعد بين المللي ورزش هم آشنايي کامل دارد.

رئيس کميته انضباطي با اين حال مي‌گويد: در صورت اصلاح آئين‌نامه انضباطي و افزايش تعداد اعضاي کميته مي‌توان از چهره‌هايي که حلقه اتصال فوتبال و حقوق باشند نيز استفاده کرد.

* اهمال کاري باشگاه‌ها و صدور آرا به نفع بازيکنان

يکي از ايرادهايي که به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گرفته مي‌شود صدور آرا به سود شاکيان است. تقريبا تمامي بازيکنان و مربياني که براي دريافت مطالبات‌شان به کميته انضباطي شکايت کرده‌اند موفق به دريافت راي انضباطي به سود خود شده‌اند. اگرچه باشگاه‌ها موظفند که به تعهدات مالي خود عمل کنند اما سوال اينجاست؛ بازيکني که در اتوبوس به صورت سرپرست تيم سيلي زده يا اينکه به خاطر تمارض و به مصدوميت زدن خود براي تيم بازي نکرده چرا بايد حق و حقوقش کامل پرداخت شود؟

اسماعيل حسن‌زاده رئيس کميته انضباطي در اين مورد معتقد است: ملاک ما قرارداد بازيکن و باشگاه‌ است و به همين دليل هم به طور طبيعي به سود بازيکن و مربي شاکي راي صادر مي‌شود. البته ما بعد از شکايت مربي و بازيکن براي دريافت طلب‌شان، از باشگاه مي‌خواهيم اگر مستنداتي در مورد شکايت دارند ارايه کنند که باشگاه‌ها معمولا در اين بخش اهمال کاري مي‌کنند و مستندات خود را گاهي اوقات به موقع به دست ما نمي‌رسانند.

*صدور راي تعليق عليه باشگاه‌هاي بزرگ و بدهکار

منتقدان کميته انضباطي فدراسيون فوتبال مي‌گويند که کميته انضباطي بارها باشگاه‌هاي بدهکار مثل استقلال و پرسپوليس را تهديد به تعليق و کسر امتياز کرده اما هيچگاه چنين تهديدي را عملي نکرده و بعيد است اين اتفاق در فوتبال ما بيفتد و پرسپوليس و استقلال به دليل بدهي تعليق شوند و اجازه فعاليت در فوتبال نداشته باشند اما حسن‌زاده رئيس کميته انضباطي مي‌گويد ما بارها از اينکه در مورد باشگاه‌هاي بدهکار اعمال قانون خواهيم کرد سخن گفته‌ايم اما براي اولين مرتبه است که عليه باشگاه‌ها راي صادر کرده‌ايم. ما قبل از صدور راي هم اين مسئله را به مديران ارشد فدراسيون فوتبال گفته‌ايم که آئين‌نامه چنين پتانسيلي دارد که باشگاه‌هاي بدهکار را تعليق کند و آنها نيز موافقت کرده‌اند که فصل آينده باشگاه‌هاي بدهکار حق فعاليت نداشته باشند، بنابراين اگر من زنده بودم و در اين سمت حضور داشتم اجازه نخواهم داد که باشگاه‌هاي بدهکار در فصل نقل وانتقالات 92-93 فعاليت کنند و اگر هم نتوانستيم اين راي قضايي را اجرا کنيم در آنصورت مي‌گويم که مثلا فلان مقام مانع از اجراي اين حکم قضايي شد.

وي تاکيد مي‌کند که البته باشگاه‌هاي بدهکار و بزرگ مثل استقلال و پرسپوليس در سازمان ليگ درآمد هم دارند و مي‌توان از محل درآمدهاي آنها مطالبات معوقه و قبلي را پرداخت کرد. در حال حاضر باشگاه‌هاي ليگ برتري رقمي در حدود 8 ميليارد تومان بدهي دارند.

تردد براي صدور آراي انضباطي

از اشکالاتي که مي‌توان به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گرفت رفت و آمد بيش از حد بازيکنان، مربيان، مديران و مسئولان باشگاه به اين کميته براي صدور راي است. در حاليکه در کميته انضباطي فيفا و AFC آرا بدون حضور فيزيکي طرفين دعوا صادر مي‌شود. اسماعيل حسن‌زاده اين ايراد را مي‌پذيرد و مي‌گويد تلاش من و همکارانم اين است که آرا بيشتر به صورت غير حضوري صادر شود تا هم هزينه‌هاي اضافي به بازيکنان وباشگاه‌ها تحميل نشود.

* فرسنگ‌ها فاصله با فوتبال روز دنيا در اجراي مقررات

فلسفه وجودي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال رسيدگي به نقض مقررات است اما به دليل اينکه در فدراسيون فوتبال ايران هنوز کميته وضعيت بازيکن تشکيل نشده تا به شکايت بازيکنان و مربيان از باشگاه‌ها در مورد مطالبات شان رسيدگي کند اين وظيفه برعهده کميته انضباطي است. در واقع در فوتبال حرفه‌اي شده ايران حتي در اجراي قوانين با فوتبال روز دنيا فرسنگ‌ها فاصله داريم ما به طور سنتي و قديمي در اجراي قوانين عمل مي‌کنيم.

اگر کميته وضعيت بازيکن تشکيل شود در آن صورت ديگر حق باشگاه‌ها نيز لحاظ مي‌شود و بازيکنان و مربيان شاکي به راحتي آب خوردن و به صرف داشتن يک قرارداد نمي‌توانند پولي را که شايد در برخي مواقع حق‌شان نبوده دريافت کنند. در حال حاضر بيشترين تنش و اصطکاک کميته انضباطي با اهالي فوتبال از مربي و بازيکن گرفته تا باشگاه بر سر همين پرونده‌هاي مالي است. در حال حاضرل کميته انضباطي محل بده بستان‌ اهال فوتبال شده است.

اسماعيل حسن‌زاده هم اين انتقاد را قبول دارد و مي‌گويد اجراي تمام آئين‌نامه انضباطي يکطرف اجراي ماده 18 طرف ديگر، زيرا طبق اين ماده تا تشکيل نشدن کميته وضعيت بازيکنان بايد کميته انضباطي وظايفش را انجام بدهد و اين فشار کاري زيادي را بر دوش کميته انضباطي گذاشته است.

5 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.