درودگر :در حال رسیدگی به زمین هستیم

متاسفانه چمن ورزشگاه وضعيت خوبي ندارد و به آن رسيدگي نشده است و همانطور که مي بينيد شرايط انجام بازي روي آن وجود ندارد.  دستگاهي تهيه کرده ايم که علف هاي هرز را از روي زمين کنده و شرايط را براي بذر پاشي مهيا مي کند و الان در حال انجام اين کار هستيم.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.