تکنولوژی جديد در پيراهن های فوتبال

انجمن بين المللي اتحاديه فوتبال(IFAB) که مسئول تدوين مقررات مربوط به فوتبال مي باشد به همراه فيفا تصميم دارند که استفاده از تراشه هاي الکترونيکي در پيراهنهاي بازيکنان فوتبال را مجاز کنند تا وضعيت سلامت بازيکنان در زمين فوتبال را کنترل کنند .

اين تراشه در يقه پيراهن بازيکنان قرار گرفته و ضربان قلب ، درجه حرارت بدن و مسافت دويده شده بازيکن را مشخص مي کند . قوانين فعلي بازي فوتبال ، استفاده از هرگونه تماس الکترونيکي مابين بازيکنان و مربيان را ممنوع مي کند . استفاده از اين تراشه در نشست ساليانه IFAB که در 14 اسفند برگزار مي شود ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.