تغيير ساعت ديدار ملوان و فولاد خوزستان

ديدار دو تيم ملوان بندر انزلي و فولاد خوزستان در هفته بيست و ششم ساعت 15:15 برگزار مي شود.

پيش از اين قرار بود اين ديدار ساعت 16:00 در استاديوم تختي انزلي برگزار شود.

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.