بادامکی : مازیار را نباید اخراج می کرد

متاسفانه بازي زياد خوبي از کار در نيامد. فکر مي کنم حساسيت هاي جدول و نزديکي امتياز هابه هم باعث شده بود کيفيت بازي افت کند. ما در نيمه دوم گل بدي خورديم ونتوانستيم کارهايي که دل مان مي خواهد را انجام بدهيم. در کل نيمه اول بهتر بوديم اما در نيمه دوم شرايط تغيير کرد و وقتي ده نفره شديم اوضاع خوب پيش نرفت. البته تراکتورسازي هم درکل موقعيت چنداني نداشت. به نظر من کارت زرد دومي که آقاي ترکي به مازيار داد سختگيرانه بود. بازيکنان تراکتورسازي در يکي دو صحنه خطاهاي بدتر ازآن را انجام دادند اما کارت نگرفتند و داور مي توانست مازيار را اخراج نکند. خوشبختانه بازي امسال دوتيم هيچ حاشيه خاصي نداشت و هواداران دو تيم فقط تشويق مي کردند.

2 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.