اسامي داوران بازی با پرسپولیس

ملوان – پرسپوليس ساعت 15:15 در ورزشگاه تختي انزلي

تیم داوری :

سيداحمد صالحي  ،  محمدرضا منصوري  ،  بابک داوري  ،  رضا کرمانشاهي و  ناظر بازی : نويد مظفري

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.