یک کارشناس: روند منفی بورس تا یک ماه آینده تداوم دارد

شکست خانگی تیم استیلی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یک بخش رشد بازار میتواند با تزریق نقدینگی از طریق هولدینگ‌ها و یک بخش دیگر هم با بازگشت اعتماد به بازار از طریق دستورالعمل‌ها انجام شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی