مهرداد اولادي به ملوان بازگشت مهاجم فصل گذشته پرسپوليس با عقد قراردادي دو ساله به ملوان انزلي پيوست. صادق درودگر مديرعامل باشگاه ملوان انزلي در گفتگويي اظهار داشت: