حضور مدير عامل ملوان در مناطق زلزله‌زده مديرعامل و سرمربي باشگاه ملوان انزلي به منطقه زلزله زده آذربايجان شرقي رفته‌اند و مي‌گويند مردم به چادر و پتو نياز