امروز طی حکم کتبی صادق درودگر , حمیدرضا غفاری مشاور سرپرست باشگاه ملوان در تمامی رده های تیم ملوان منصوب گردید حمید غفاری از سال ۱۳۷۹ در پی