ترکیب تیم ملوان :  علی حسنی صفت ( دروازه بان ) _ علیرضا رمضانی _ سیامک کوروشی _ سید احمد آهی _ جواد شیرزاد _ مازیار زارع _