هادی تامینی از بازیکنان با تجربه قوی سپید است که تبحر خاصی روی استفاده از توپ های ارسالی روی دروازه حریف دارد و نزدیک بود روی همین تاکتیک