ابراهيم‌زاده: در انزلي مصدوميت‌ بازيکنان را تهديد‌مي‌کند سرمربي تيم فوتبال نفت تهران مي‌گويد با توجه به شرايط آب و هوايي در انزلي امکان مصدوميت بازيکنان زياد است. منصور