محمد صیاد کشوری بازیکن دهه 70 و اوایل دهه 80 تیم فوتبال ملوان بندر انزلی دیروز در یک سانحه رانندگی درگذشت. دیشب در منطقه ای خارج از انزلی،