هادی تامینی مدافع میانی ملوان درباره شرایط تیمش بعد از شکست در بندرعباس می‌گوید: طبق معمول تمرین می‌کنیم اگرچه هنوز از نظر مالی شرایط خوبی پیدا نکرده‌ایم ولی