صادق درودگر ، امروز طی حکمی نصرت ایراندوست را به عنوان رییس کمیته فنی باشگاه ملوان منصوب کرد . همچنین مدیر عامل باشگاه ملوان بندرانزلی ، طی احکام