به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، دکتر محمد حسين عليزاده-رئيس آکادمي ملي فوتبال، گفت:  نشست شواري آکادمي ملي فوتبال بعدازظهر فردا با حضور رئيس فدراسيون فوتبال و ديگر