مارتیک خاچاطوریان که به جای محمد احمد زاده در نشست خبري پيش از بازي اين تيم برابر پرسپوليس شرکت کرده بود، اظهار کرد: احمدزاده پايش شکسته و به