اسماعيل حسن‌زاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد تعليق باشگاه‌هاي بدهکار در فصل آينده فوتبال اظهار داشت:  اين مسئله امر تازه‌اي نيست و بهمن سال