روز جمعه به ابتکار باشگاه ملوان و کمیته امداد بندرانزلی و تعامل سازنده هیات فوتبال این شهر ، بیست و دو کودک تحت پوشش آن کمیته ، پیش