برچسب: محمد صیاد کشوری

باشگاه ملوان براي بازيکن فقيد خود روز چهارشنبه در انزلي مراسم يادبود مي‌گيرد

ملوان براي بازيکن فقيد خود مراسم برگزار مي‌کند باشگاه ملوان براي بازيکن فقيد خود روز چهارشنبه در انزلي مراسم يادبود مي‌گيرد محمد کشوري يکي از بازيکنان پيشکسوت ملوان
Read More