محمد احمد‌زاده پس از شکست 1 بر صفر ملوان برابر تراکتور‌سازي عنوان کرد: ما براي 60 دقيقه اول يک برنامه داشتيم و در 30 دقيقه پاياني هم يک