فلاویو لوپز که در دیدار با صبای قم کارت زرد را از داور این دیدار قهرمانی دریافت و 3 اخطاره شده  دیدار با ملوان را از دست داد