جناب آقای عابدینی ، مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان با سلام و احترام ؛ مصاحبه ی اخیر جناب عالی را در خصوص خرید درصدی از سهام