اخبار

بازیکنان فعلی : دروازه بانان :  علی حسنی صفت، آرمین رحیم زاده ، مسعود پورمحمدجعفر، علیرضا اکبری مدافعان : هادی تأمینی، سعید سالارزاده، آلن باسیچ، بابک پورغلامی، علیرضا رمضانی، علیرضا جراحکار، سهیل رحمانی، آرش قلیزاد، ، ابوالحسن جعفری هافبکها :محمد رستمی، ، آرش سرسریان، مهران جعفری، محمد همرنگ، پژمان نوری، هادی عزیزی ، حسین ابراهیمی

فرهنگی

اخبار سیاسی