مصدوميت‌هاي پياپي سيدجلال رافخايي آقاي گل فصل گذشته ليگ باعث شد اين مهاجم در حالي که در کورس بهترين گلزنان قرار داشت نتواند براي دومين بار کفش طلا