اگر نيمي از بازيكناني كه از ملوان به ساير تيم‌ها پيوسته‌اند بخواهند به تيم سابق‌شان بازگردند، اين تيم مي‌تواند يكي از مدعيان قهرماني باشد. همين سپاهان كه قهرمان