به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی  ، پس از مصوبه هیئت مدیره باشگاه ملوان برای فروش فقط    ۷۰ %  از سهام باشگاه و انتشار فراخوان