مدافع تیم ملوان، محمدحسین کنعانی زادگان، در خصوص شرایط این تیم بعد از مشخص شدن مالک باشگاه به خبرنگاران گفت: ما از امروز تمرینات جدی خود را آغاز