وضعيت ملوان يکشنبه آينده نهايي مي‌شود مديرعامل باشگاه ملوان نيروي دريايي گفت: وضعيت اين باشگاه و نحوه واگذاري بخشي از سهام آن روز يکشنبه آينده نهايي مي شود.