حسين بادامکي هافبک تيم پرسپوليس که فصل ناموفقي را در اين تيم پشت سر گذاشت و در ليست دنيزلي براي فصل جديد جاي نگرفت ، مورد توجه فرهاد