بعد از این که تراکتورسازی توانست در تبریز ملوان را 2 بر صفر شکست دهد ، طرفداران تراکتور به خیابان ها ریختند و جشن و شادی برپا کردند