تالاب انزلی، غرق در زباله! آقای استاندار – آقایان فرمانداران حوزه تالاب انزلی – آقایان شهردار حوزه تالاب انزلی – و آقایان دیگه شما را بخدا به خاطر