پیشکسوت باشگاه ملوان گفت: امیدوارم مدیران باشگاه ملوان هرچه زودتر وضعیت مربیگری تیم را مشخص کنند که البته بهتر است در این برهه از مربیان بومی در تیم