رییس کمیته‌ پزشکی باشگاه ملوان انزلی، گفت: امیدوارم با حضور دکتر سیف برقی در راس کمیته‌ پزشکی فدراسیون فو‌تبا‌ل نقش پزشکان لیگ برتر فو‌تبا‌ل پر رنگ‌تر از گذشته