به گزارش Malavan.ir و به نقل از برنا امیرحسین فشنگچی درخصوص پیروزی ملوان مقابل داماش گفت:  بازی با داماش همیشه برای طرفداران ملوان اهمیت زیادی دارد و حتی