افشین ناظمی در نشست خبری قبل از داربی گیلان، گفت: بازی داماش با ملوان حساسیت خاص خودش را دارد. البته این رقابت در مستطیل سبز است. ما در