سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر را اعلام کرد. به نقل از سایت سازمان لیگ حرفه‌ای، سازمان لیگ اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر