در بازي‌هايمان هنگامي‌ که مسابقه شروع مي‌شود، يک بر صفر عقب مي‌افتيم که در اين شرايط بايد زمان بسياري را بدويم تا نتيجه را به تساوي بکشانيم ،