بادامکي،شريفات و بيات درآستانه پيوستن به ملوان مسئولان ملوان در راستاي حضور پرقدرت براي فصل آينده ليگ برتر فوتبال در حال مذاکرات نهايي با سه بازيکن جديد هستند.