مهندس امین افقی مدیر اداره ی کل روابط عمومی منطقه ی آزاد انزلی و رییس دپارتمان رسانه یی استان گیلان داغدار شد .   به گزارش ” malavan.ir