دسته: مصاحبه اختصاصی

اختصاصی: از سرگی و دراگان خواستم تا 10 روز جایی قرارداد امضاء نکنند

به گزارش اختصاصی Malavan.ir و خبر لایو ساعت 13:30 امروز ، با مدیرعامل پیشین ملوان تماسی حاصل کردیم تا از نتیجه ی حاصل شده از بازدید کارشناسان ایتالیایی خبری کسب کنیم .
Read More