3-1 باختیم

هیچی نداشتیم بگیم مقابل سپاهان من شخصه هیچی نمیگم ، از کسانی که بازی ملوان با سپاهان را دیدندبگید نظرتون در مورد بازی چیست ؟ نقطه ضعف ملوان چیست ؟ شاید کمکی بشود برای فصله بعد ملوان  

10 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.