3 هزار نفر در رشت

در بازی معمولی و 2 تیمه انتهای جدولی فقط 3 هزار نفر از بازی داماش و گهر درود که امروز 5 شنبه در آخر هفته بود استقبال کردند امیدواریم بعضی ها متوجه شوند معنی بازی تماشاگر پسند و کسل کننده چیست !

ملوان افتخار فوتبال ملی و ایران است و هر کسی که فوتبال دوست و فوتبال شناس باشد می داند بیشترین بازیکنان را به تیم ملی 2 شهر انزلی و آبادان معرفی کردند و جای بحث ندارد و هم تماشاگران ملوان و هم تماشاگران آبادان هر 2 به عشق تیم شان تا دقیقه 90 فقط و فقط تیم را تشویق می کنند البته نباید از تماشاگران تبریز نیز گذشت ، ایشان نیز با عشق فوتبال می بینند و تشویق می کنند . مردم این 3 شهر برای تیم شان خون و جگر خوردند با حرف نشدند اسطوره با حرف غیرت خرج نکردند با عمل نشان دادند پس مطمئن باش با حرف نمی توانی ما را پایین بکشی و دیگران را بالا .

22 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.