دنبال تخریب نبودم ، دلسوزی کرده ام

صادق درودگر در گفت‌وگویی در مورد احضارش به کميته انضباطي گفت:

خيلي خوشحالم که کميته انضباطي از من دعوت کرده است، من تابع مقررات فدراسيون فوتبال هستم و مي‌دانم به کدام مصاحبه‌ام ايراد و اعتراض دارند. به همين دليل علي کفاشيان را به عنوان مطلع به کميته انضباطي دعوت مي‌کنم تا او هم در جلسه حضور داشته باشند. مسائلي هم که در آن مصاحبه گفتم، از سر دلسوزي بود. من به دنبال تخريب کفاشيان نبودم و به آينده بعد از کفاشيان در فوتبال فکر مي‌کنم. چون برخي افرادي که خود را براي جانشيني کفاشيان آماده مي‌کردند به هيچ عنوان صلاحيت اين کار را نداشتند. با توجه به اينکه تيم ملي در برهه زماني حساسي قرار دارد نياز داشتيم که يک مديريت توانمند در رأس امور قرار مي‌گيرد. نگران بودم کسي که بعد از کفاشيان مي‌آيد فوتبال را عقب‌تر از اين ببرد ، هر صحبتي که کرده‌ام از سر دلسوزي بود و از علي کفاشيان هم دعوت مي‌کنم به عنوان مطلع در جلسه کميته انضباطي حاضر شود و در حضور خودش صحبت خواهم کرد. من به صداقت کفاشيان شکي ندارم، من مطمئنم مطالبي که مي‌گويم را او تأييد مي‌کند.

 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.