18 آبان تا 14 آذر زمان نقل و انتقالات نيم فصل

به گزارش Malavan.ir به نقل از سايت سازمان ليگ، مهدي تاج ضمن قدرداني از مديران باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر براي حمايت از برنامه هاي تيم ملي و همکاري در برگزاري مسابقات ليگ و جام حذفي اعلام کرد: براساس موافقت هيئت رئيسه سازمان ليگ فوتبال ايران، زمان نقل و انتقالات نيم فصل بازيکنان داخلي از 18 آبان لغايت 14 آذر امسال تعيين شد.

نايب رييس فدراسيون فوتبال افزود: در اين بازه زماني باشگاه ها مي توانند با رعايت مقررات بازيکنان جديد خود را اعم از آزاد، انتقال از طريق تراضي و انتقال از طريق موقت جذب کنند و پس از ثبت قرارداد و دريافت کارت حضور در مسابقات از آنان استفاده کنند.

تاج در ادامه اظهار کرد: باتوجه به اينکه مسابقات ليگ برتر و جام حذفي از سوم آذر پيگيري مي شود بازيکناني که در فاصله زمان تعيين شده براي نقل و انتقالات ثبت نام مي کنند مجاز هستند تيم طرف قرارداد خود را در مسابقات همراهي کنند.

رييس سازمان ليگ ادامه داد: زمان نقل و انتقالات بازيکنان خارجي از 16 دي تا 12 بهمن خواهد بود و باشگاه ها مي توانند با رعايت مقررات بازيکنان مورد نظر خود را جذب کنند.

نايب رييس فدراسيون فوتبال بيان کرد: با توجه به آئين نامه نقل و انتقالات بازيکنان حرفه اي فيفا نقل و انتقال اين بازيکنان و يا بازيکناني با تابعيت ايراني که عضو باشگاه هاي خارجي هستند نيازمند دريافت ITC از باشگاه هايشان هستند و اين امر بايد از طريق سيستم انطباق انتقال TMS انجام شود.به نقل از سايت سازمان ليگ، مهدي تاج ضمن قدرداني از مديران باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر براي حمايت از برنامه هاي تيم ملي و همکاري در برگزاري مسابقات ليگ و جام حذفي اعلام کرد: براساس موافقت هيئت رئيسه سازمان ليگ فوتبال ايران، زمان نقل و انتقالات نيم فصل بازيکنان داخلي از 18 آبان لغايت 14 آذر امسال تعيين شد.

نايب رييس فدراسيون فوتبال افزود: در اين بازه زماني باشگاه ها مي توانند با رعايت مقررات بازيکنان جديد خود را اعم از آزاد، انتقال از طريق تراضي و انتقال از طريق موقت جذب کنند و پس از ثبت قرارداد و دريافت کارت حضور در مسابقات از آنان استفاده کنند.

تاج در ادامه اظهار کرد: باتوجه به اينکه مسابقات ليگ برتر و جام حذفي از سوم آذر پيگيري مي شود بازيکناني که در فاصله زمان تعيين شده براي نقل و انتقالات ثبت نام مي کنند مجاز هستند تيم طرف قرارداد خود را در مسابقات همراهي کنند.

رييس سازمان ليگ ادامه داد: زمان نقل و انتقالات بازيکنان خارجي از 16 دي تا 12 بهمن خواهد بود و باشگاه ها مي توانند با رعايت مقررات بازيکنان مورد نظر خود را جذب کنند.

نايب رييس فدراسيون فوتبال بيان کرد: با توجه به آئين نامه نقل و انتقالات بازيکنان حرفه اي فيفا نقل و انتقال اين بازيکنان و يا بازيکناني با تابعيت ايراني که عضو باشگاه هاي خارجي هستند نيازمند دريافت ITC از باشگاه هايشان هستند و اين امر بايد از طريق سيستم انطباق انتقال TMS انجام شود.

2 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.