گزارش تمرین 4شنبه (7فروردين)

تمرینات تیم ، امروز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر پیگیری شد .

در نوبت صبح  بازیکنان در کنار ساحل به تمرینات هوازی پرداختند و در نوبت عصر هم تمرینات آمادگی و سپس کار تاکتیکی را در دستور کار قرار دادند و همه ی بازیکنان شاد و با روحیه بودند  و پس از آن راهی استخر شدند .

از غایبان هم ملی پوشان ملوان : مهرداد اولادی ، جلال خان رافخایی و سرگی پاشینکو بوده اند .

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.